Sonal d.o.o.

Sonal d.o.o. je podjetje, kjer se zaposleni ukvarjamo z izzivom zadovoljevanja potreb ljudi na področju senčenja. Tega se lotevamo z proizvodnjo, dobavo in montažo senčil že več kot 40 let.

Pri tem delu se do največje možne mere prilagajamo željam in potrebam investitorja. S svojim znanjem želimo sodelovati z vsemi, najraje že pri nastajanju projekta, kjer lahko že predvidimo rešitve, ki bodo v zadovoljstvo in veselje uporabniku. Prav tako pa so rešitve v fazi projektiranja najbolj učinkovite in tudi najcenejše.

To lahko jamčimo na osnovi izkušenj, ki smo jih pridobili v dolgoletnem delu na tem področju

Naše poslanstvo vidimo v tem, da tržišču zagotavljamo funkcionalne, kvalitetne in varne proizvode, ki so plod lastnega znanja in razvoja. S takšnimi proizvodi in storitvami, katere izvajamo strokovno in strankam prijazno, zagotavljamo najboljše razmerje med vrednostjo in kvaliteto pri nas izdelanih in kupljenih proizvodov.

Prepričani smo, da samo takšno delovanje omogoča dobro poslovanje in varnost ter obstoj na dolgi rok za vse, tako za lastnike, zaposlene in naše poslovne partnerje.

Uradni podatki podjetja

Firma:

Sedež podjetja:

Proizvodna enota

Matična številka:

ID za DDV:

TRR pri banki NLB:

TRR pri Abanki:

Družba je registrirana:

Osnovni kapital:

Direktor:

Sonal d.o.o.

Gregorčičeva ulica 56, 2000 Maribor

Cesta k Tamu 57

1810081

SI36882674

02010-0019655076

05100-8011845535

Okrožno sodišče v Mariboru št.vložka: 1/11595/00

8.763.00 EUR

Luka Kukovec

Oglejte si še ostale naše prednosti.

rank tracker